Wantule

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Wantule, będące częścią Doliny Miętusiej (na wysokości 1170-1350 m n.p.m.),to w rzeczywistości wielkie, wapienne, porozrzucane wśród lasu świerkowego porastającego dno doliny głazy, zwane w gwarze podhalańskiej wantami lub właśnie wantulami.

Te zwały skalne zajmują tu powierzchnię około 0,25 km2, a niektóre z pojedynczych głazów wagą dochodzić mogą nawet to 2500 ton, co razem daje około 45 mln ton.

Wantule powstały u końca ostatniej epoki lodowcowej, podczas olbrzymiego obrywu skalnego z Chudej Turni. Wówczas, obecny tu lodowiec, przesunął je o 500 metrów w dół.

Do wantuli, niestety nie mogą dojść turyści. Jedynie w pobliżu tego miejsca ciągnie się niebieski szlak z Doliny Małej Łąki przez Przysłop Miętusi do Małołączniaka.

Mini przewodnik

Gigantyczne głazy wapienne wyrwane z Chudej Turni przez przesuwający się lądolód. Efektowne głazowisko znajduje się na wysokości 1350-1170 m n.p.m. w Dolinie Miętusiej. Niestety szlaki turystyczne nie pozwalają dojść w pobliże skał, za to da się je dostrzec wędrując niebieską trasą. Wantule zajmują ok. 0,25 km², a największe z głazów ważą nawet 2500 ton.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja