Sarnia Skała

Sarnia Skała to nieco niższy szczyt Tatr Zachodnich piętra reglowego, zbudowany z wapieni dolomitowych, znajdujący się pomiędzy Doliną Białego i Doliną Strążyńską i osiągający wysokość 1377 m n.p.m.

Ta około 300-metrowa, skalista grań, na południu oddzielona od Suchego Wierchu jest Czerwoną Przełęczą, na północy natomiast, poniżej Sarniej Skały znajdują się Dolina Spadowiec i Dolina Ku Dziurze.

Na Sarniej Skale występuje wiele rzadkich w Polsce roślin i porostów, wśród których znajdują się np. ostrożeń głowacz, storzan bezlistny, irga kutnerowata, sosna drzewokosa, jarząb nieszpułkowy.

Co ciekawe i warte zapamiętania, na masywie Sarniej Skały istnieje zjawisko obniżenia pięter roślinności, bowiem ze względu na padający tu cień ścian Giewontu, górna granica lasu schodzi w tym miejscu znacznie niżej niż zawsze, bo do 1300 m n.p.m.

Sarnia Skała to w sezonie niezwykle popularny cel górskich wędrówek. Podziwiać z niej można Giewont i Zakopane. Aby się na nią dostać, przejść należy czarnym szlakiem - Ścieżką nad Reglami z Kuźnic, przez Halę Kalatówki i Czerwoną Przełęcz na Polanę Strążyńską, gdzie dalej na Sarnią Skałę prowadzi odnoga szlaku.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Góra o wysokości 1377m n.p.m., zwieńczona blisko 300-metrową, ostrą skalistą granią. Sarnią Skałą tworzą w największej mierze dolomitowe wapienie. Miłośników botaniki zainteresują zarówno żyjące tu rzadkie gatunki roślin i porostów, jak i zjawisko znacznego obniżenia progów typowych pięter górskiej flory, spowodowane przez zacieniający okolicę Giewont.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz